Så vill de försöka bygga igen

Bilderna nedan är framtagna av en arkitektstudent som en del av dennes examsarbete på KTH Arkitekturskolan och utgår från förslaget i Utvecklingsstrategin för Hagalund. Arkitektstudenten har inget med framtagandet av Utvecklingsstrategin att göra utan har gjort en sammanställning av strategin för att förtydliga vad den innebär.

1.A Så här ser Hagalund ut med ny föreslagen bebyggelse på 8 våningar. Nya hus i orange.

Planerad-bebyggelse-8-våningar-förenklad-volymstudie

1.B Så här ser Hagalund ut med ny föreslagen bebyggelse på 5 våningar. Nya hus i orange.

Planerad-bebyggelse-5-våningar-förenklad-volymstudie

1.C Så här ser Hagalund ut på karta idag.

Hagalund-idag-förenklad-volymstudie

2.A Så här ser det ut med hus med 8 våningar.

Planerad-bebyggelse-8-våningar

2.B Så här ser det ut med hus med 5 våningar.

Planerad-bebyggelse-5-våningar

2.C Så här är våningshöjden idag.

Våningshöjd-idag