Så vill de försöka bygga igen

 

Bilderna nedan är framtagna av arkitektstudenten Elin Friberg som en del av Elins examsarbete på KTH Arkitekturskolan och utgår från förslaget i Utvecklingsstrategin för Hagalund. Elin Friberg har inget med framtagandet av Utvecklingsstrategin att göra utan har gjort en sammanställning av strategin för att förtydliga vad den innebär.

 

1.A Så här ser Hagalund ut med ny föreslagen bebyggelse på 8 våningar. Nya hus i orange.

Planerad-bebyggelse-8-våningar-förenklad-volymstudie

1.B Så här ser Hagalund ut med ny föreslagen bebyggelse på 5 våningar. Nya hus i orange.

Planerad-bebyggelse-5-våningar-förenklad-volymstudie

1.C Så här ser Hagalund ut på karta idag.

Hagalund-idag-förenklad-volymstudie

 

2.A Så här ser det ut med hus med 8 våningar.

Planerad-bebyggelse-8-våningar

 

2.B Så här ser det ut med hus med 5 våningar.

Planerad-bebyggelse-5-våningar

 

2.C Så här är våningshöjden idag.

Våningshöjd-idag