Vi som startat Hagalundsandan är småbarnsföräldrar som bor i miljonprogrammet Hagalund. När vi hörde talas om att det fanns en utvecklingsstrategin för området blev vi intresserade och ville ha mer information om hur planerna såg ut. Med hopp om en plan som skulle hjälpa de karaktäristiska blåa husen som har stora behov av renoveringar eller att öppna någon av skolorna i området igen så våra barn kan gå där, nu när fler barnfamiljer flyttar hit, kunde vi inte i vår vildaste fantasi tro våra ögon när vi satte oss in i de stora exploateringsplanerna, som var något helt annat. Ju mer vi förstod av vad de faktiskt innebär desto oroligare har vi blivit.

En snart färdig arkitektstudent tillsammans med föreningen ett levande Hagalund, har velat informera Hagalundarna om vad strategin för området faktiskt kommer att innebära. Arkitektstudentens examensarbete med denna inriktning är snart slutfört och vi är glada att vi fått lov att använda oss av dennes bilder.

Vi vill fortsätta arbetet med att förtydliga och informera om bostadsbolagen och Solna stads exploateringsplaner så att vi som bor i Hagalund faktiskt får en ärlig chans att påverka utvecklingen.

Arkitektstudenten gör den inventering av de kvaliteter som Hagalund besitter som stadsmiljö idag, som vi tycker att Solna stad borde gjort innan utvecklingstrategin togs fram. Hen, i likhet med andra arkitekter som vi har varit i kontakt med, anser att strategin inte tar hänsyn till dem, utan behandlar Hagalunds befintliga stadsmiljö respektlöst.

Vi anser alltså att utgångspunkten för en förbättring av miljonprojektet Hagalund inte behöver vara en extrem förtätning (upp till 90 procentig förtätning föreslås). Och framför allt om något ska förändras i Hagalund så behöver människorna som bor här stå i fokus.

I Länsmuseets etnologiska forskning från 2014 ”En ö i Solna” Uppväxtberättelser från Hagalund” beskriver etnologen Jon Hulande att ”Hagalund i den offentliga debatten ofta porträtterats som en plats som inte själv fått bestämma sitt öde, som påtvingats förändringar utifrån snarare än att ha utvecklats inifrån”.

Det finns nu liksom då en risk att människor hamnar i kläm när de utifrån tycker och tänker utan förankring i det lokala samanhanget.

Nu när tre fastighets- och byggföretag,  med stora vinstintressen tar initiativ och i praktiken vill bygga igen hälften av Hagalundsbornas utsikt och viktiga gröna gemensamma ytor, innegårdarna under det svårtillgängliga namnet ”Förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund” är risken överhängande att historien upprepar sig och Hagalundsborna återigen blir överkörda. Agendan för strategin är ju redan från början satt av byggföretagen.

De bakom strategin drar ett mycket tvivelaktigt likhetstecken mellan förtätning och service. Argumentationen är att ”undersöka hur stadsdelen skulle kunna förtätas, för att öka det lokala service- och kulturutbudet.” (Förslag till utvecklingsstrategi för Hagalund, s 6)  Att det ska behövs byggas för att Hagalundsborna ska få en service som inte definieras är en oschysst deal. Och när vi tillslut förstår vad ökad service innebär så är det tyvärr inte skola och förskola de menar utan “en blomaffär, frisör och café” när vi faktiskt redan har matvarubutik, apotek, skräddare och restauranger…(verksamhet som vi förövrigt tror kommer att slås ut med ökade lokalhyror i det nya centrum som byggs när de gamla rivs). På samma sätt påstår de bakom utvecklingsstrategin att ”investeringarna i stadsmiljön är avhängiga de intäkter som nya bostäder ger”. Det är en vilseledande beskrivning, speciellt då Solna stad gick med 206 miljoner kronor i överskott och med lägst kommunalskatt i landet har goda möjligheter att öka de offentliga medlen. Solna stad har alltså därmed goda möjligheter att förbättra för Hagalundsborna utan att behöva bygga igen deras barns lekparker. Att gårdarna byggs bort påverkar även det kollektiva, gemensamma, som är så viktigt för ett fungerande samhälle.

Vi är också bestörta över att processen haltar demokratiskt. Demokratiproblem nummer ett är att strategin är på bostadsbolagens initiativ. Att sedan allt  från snåriga namn som ”Förslag till utvecklingsstrategi i Hagalund”, svårbegripliga webbforum, deltagarfattiga konsultationsmöten till politiker som själva deltagit i beslut men inte förstått vidden av utvecklingsstrategin måste frågan ställas: vill de bakom strategin ha delaktighet?

I och med att de flesta av de kommentarer som skrevs i om förslaget på förtätning på webbforumet var starkt emot förslaget (http://dialog.spacescape.se/hagalund/ ) och det finns tydliga och tunga intressen bakom initiativet, finns som beskrivits ovan en risk att Hagalundsbornas perspektiv tappas bort.

Som småbarnsföräldrar boende i Hagalund vill vi med andra frivilliga försöka förtydliga vad strategin verkligen säger. Och där med göra processen mer demokratisk och se till att framtida planer är hållbara, och framförallt tar hänsyn till vad Hagalundsborna vill och miljonprojektområdets unika kvaliteer.

Kontaktpersoner för Haglundsandan är Kerstin Bergeå och Andreas Alfredsson: hagalundsandan@gmail.com

 

 

Rulla till toppen