Vi anser att

  • Solna Stad ska börja utveckla Hagalund med varsamhet och med människa och miljö i fokus. Ett så socialt, arkitektoniskt och kulturhistoriskt unikt område som Hagalund bör utvecklas av Solna stad, de boende i området och experter så som sociologer, historiker och arkitekter. Inte av byggbolag med stora vinstintressen.
  • Solna Stad bör utreda noggrant vilka alternativa ytor inom Solna kommun nya bostäder kan byggas på. Hagalund är redan tätbebyggt och fler byggnader skulle frånta Hagalundsbornas uppskattade gemensamma gröna ytor, utsikt och ljusinsläpp.
  • Hagalundsborna har rätt till service utan motkrav. Solna Stad kan fräscha upp Hagalund med t ex rulltrappa och förbättrat centrum utan motkrav att bygga igen utsikter, ljusinsläpp, parker och lekparker (och riva dess förskolor), dvs det som Hagalundsborna värdesätter. Solna stad som gick 206 miljoner i vinst har råd att rusta upp Hagalund utan en förtätning på 70-90%.
  • Solna Stad ska pröva att vara den medborgarvänligaste kommunen. Istället för att vara den företagsvänligaste eller mest tillväxtvänliga kommunen kan Solna Stad börja lyssna till sina medborgare och se till att Hagalundsborna på riktigt får vara med och forma sin framtid. Därför bör Solna Stad tydligt redovisa konsekvenserna av planerna. De bör se över hur många som nåtts av information och sluta använda otydliga definitioner av ord såsom service och intressenter.
  • Solna Stad ska göra hållbarhet till en del av framtida förbättringsplaner för Hagalund. Hållbarhet ur miljö och socialt perspektiv tas inte upp med en enda mening i det förslag som tagits fram för Hagalund. Förslaget saknar också helt ett barnperspektiv.
  • Solna Stad ska sluta sitta i knä på byggföretagen och våga tänka själv. Vi ifrågasätter starkt att byggföretagen Rikshem AB, Wåhlin Fastigheter AB och Skanska är så integrerade i utvecklingsarbetet, speciellt när de har intressen som kan gå rakt emot de som bor i Hagalund. Det är företagen som tagit initiativ med utgångpunkt att bygga! Det är företagen som tjänar på att bygga!  Solna Stad behöver säkerställa att lagen om offentlig upphandling följs, se till att korruption undviks och ta lärdom av Arenabygget (http://www.expressen.se/nyheter/dokument/mutharvan-borjade-med-ett-handslag-pa-tennisveckan-i-bastad/).

Tycker ni som vi får ni gärna skriva under. Vill ni bara få mer information är det bara att titta runt på hemsidan.* Obligatoriska fält

Det är endast ditt namn som kommer synas här på hemsidan! Genom att skriva under godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter såsom namn och e-postadress. Vi behandlar uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen och kommer inte att använda dem för annat än att ditt namn står på hemsidan och vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter utan ditt samtycke.

____________________________________

Se bilderna nedan för hur de vill försöka bygga! Nya hus i orange.

Bilderna nedan är framtagna av en arkitektstudent som en del av dennes examensarbete på KTH Arkitekturskolan och utgår från förslaget i Utvecklingsstrategin för Hagalund. Arkitektstudenten har inget med framtagandet av Utvecklingsstrategin att göra utan har gjort en sammanställning av strategin för att förtydliga vad den innebär.

1.A Så här ser Hagalund ut med ny föreslagen bebyggelse på 8 våningar. Nya hus i orange.

1.B Så här ser Hagalund ut med ny föreslagen bebyggelse på 5 våningar. Nya hus i orange.

1.C Så här ser Hagalund ut på karta idag.

2.A Så här ser det ut med hus med 8 våningar

2.B Så här ser det ut med hus med 5 våningar

2.C Så här är våningshöjden idag

Rulla till toppen